Szanowni  Pasażerowie, od 1 lutego 2023 r. zostanie wprowadzona nowa taryfa opłat za przejazd autobusami publicznego transportu ziorowego Gminy Miasto Stargard.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych od 1 lutego 2023 r. będą obowiązywały nowe ceny biletów.

W przypadku zmiany cennika opłat, bilety z nieaktualnym nominałem są honorowane w czasie obowiązywania nowej taryfy:

  • bilety przeznaczone do kasowania w kasowniku, przez okres 1 miesiąca od zmiany taryfy,
  • bilety okresowe do końca czasu ich ważności, pod warunkiem, że okres ważności rozpoczął się przed dniem wejścia nowej taryfy w życie.

Od 1 lutego 2023 r. kasy biletowe (Towarowa, Moniuszki, Tańskiego) otwarte od 7:00 – 17:00

W dniu 31 stycznia 2023 r. kasy biletowe przy ul. Towarowej, Moniuszki, Tańskiego czynne będą do godziny 17:00.

Kolorem czerwonym są oznaczone nowe ceny, obowiązujące od 1 lutego 2023 r.

Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard

Lp Rodzaj biletu Cena biletu
za przejazd w strefie A: miasto Stargard i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu m.

Zieleniewo i Morzyczyn

za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach dwóch stref: A i B lub B i C za przejazd w granicach trzech stref: A, B i C
normalna [zł] ulgowa [zł] normalna [zł] ulgowa [zł] normalna [zł] ulgowa [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Bilet jednorazowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania, albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 2,80

3,20

1,40

1,60

* * * *
2. Bilet jednorazowy.

Bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do stref B lub C oraz w granicach stref B i C.

* * 4,20

4,80

2,10

2,40

5,00

5,60

2,50

2,80

3. Karnet dziesięcioprzejazdowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania odcinka biletu albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. Odcinek biletu dziesięcioprzejazdowego ważny jest tylko z biletem zasadniczym. 28,00

32,00

14,00

16,00

* * * *
4. Bilet 24 godzinny, ważny na wszystkich liniach, od momentu skasowania przez 24 godziny. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 8,00

12,00

4,00

6,00

* * * *
5. Bilet rodzinny weekendowy (1) 10,00

11,00

6. Bilet sieciowy miesięczny imienny:
1) dla osoby bez uprawnień (2) 88,00

100,00

44,00

50,00

116,00

132,00

58,00

66,00

138,00

158,00

69,00

79,00

2) dla osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 44,00

50,00

22,00

25,00

* * * *
7. Bilet sieciowy trzydziestodniowy – ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie:
1) dla osoby bez uprawnień (2) 86,00

98,00

43,00

49,00

114,00

130,00

57,00

65,00

136,00

156,00

68,00

78,00

2) dla osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 40,00

46,00

20,00

23,00

* * * *
8. Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny – ważny 60 dni od daty oznaczonej na bilecie, wskazanej przez pasażera przy zakupie 164,00

188,00

82,00

94,00

218,00

250,00

109,00

125,00

250,00

286,00

125,00

143,00

9.

Opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 2,80 zł   3,20 zł