O MPK

O MPK2018-07-12T15:08:36+00:00

O MPK

Misja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.

  1. Zapewnienie ciągłego i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Stargard w zakresie publicznego transportu zbiorowego osób.
  2. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego osób, ościennych gmin – spółka realizuje na podstawie porozumień między gminnych zawartych pomiędzy gminą – miastem Stargard a gminami: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa.

Celem działania Spółki jest:

  1. Bieżące monitorowanie realizacji rocznego planu finansowego na 2018 rok, obejmującego przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem gminy – miasta Stargard.
  2. Świadczenie usług polegających na przewozie osób i bagażu podręcznego środkami miejskiej komunikacji autobusowej oraz przewóz osób niepełnosprawnych pojazdami przeznaczonymi do świadczenia tego typu usług.
  3. Utrzymywanie powierzonych przez gminę – miasto obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
  4. Świadczenie innych usług:
    a. usługi serwisowe pojazdów
    b. obwożenie reklam na powierzchniach zewnętrznych autobusów.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Sp. z o.o.

Prezes Zarządu:                              Jan Gumuła

Dyrektor ds. ekonomicznych: Wanda Kuder

Dyrektor ds. technicznych:       Sławomir Lewandowski

Schemat struktury organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.

DLA PASAŻERA