Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie posiada dwa pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy przystosowane są do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Osobom niepełnosprawnym gwarantujemy bezpieczny transport specjalistycznym pojazdem wyposażonym w windę elektro-hydrauliczną albo rampę dla wózków inwalidzkich.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu oferujemy usługę w każdy dzień tygodnia.

Realizujemy przewozy stałe jak również indywidualne przewozy dla osób niepełnosprawnych chcących dostać się np. do lekarza, kina, znajomych.

Zamówienie na przejazd tym pojazdami można składać pod numerem telefonu: 91 573 13 82.

OPŁATY ZA PRZEWOZY REALIZOWANE POJAZDAMI PRZYSTOSOWANYMI DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

UCHWAŁA NR XX/226/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłat przewozowych realizowanych tymi pojazdami wprowadziła opłaty za przewóz pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych za jeden kurs „tam i z powrotem” w następującej wysokości:

  1. w granicach administracyjnych miasta Stargardu – 4 zł + 8%VAT,
  2. do miejsca odległego do 15 km od granicy administracyjnej miasta Stargardu – 15 zł + 8% VAT,
  3. do miejsca odległego od 15 km do 30 km od granicy administracyjnej miasta Stargardu (w tym do Szczecina) – 25 zł + 8%VAT,
  4. do miejsca odległego powyżej 30 km od granicy administracyjnej miasta Stargardu – 1 zł +8% VAT za 1 km,
  5. za postój w oczekiwaniu na pasażera za każdą godzinę – 10 zł +8%VAT.

DLA PASAŻERA