Zarząd Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w Stargardzie, z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024.

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Formularz ofertowy.pdf