Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Stargardzie informuje, że Zarządzeniem nr: 68/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 9 marca 2022 r. – w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard dla obywateli Ukrainy.

Ustalono na okres trzech miesięcy od dnia przekroczenia granicy – dla obywateli Ukrainy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Stargardzie, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard.

Uprawnienia, przysługują obywatelom Ukrainy na podstawie paszportu lub innych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.