K O M U N I K A T

z dnia 09 lutego 2023 r.

Na mocy Uchwał nr XLVIII/490/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 stycznia 2023 r. wprowadza się do cennika opłat nowy rodzaj biletów – Bilet Grupowy Szkolny, które będą obowiązywały już od 22 lutego br.

Ten rodzaj biletów kierowany jest w szczególności do grup szkolnych oraz przedszkolnych przemieszczających się autobusami MPK Sp. z o.o. w Stargardzie.

Bilet grupowy szkolny jest ważny na wszystkich liniach, w dniu w którym zostanie skasowany, w granicach jednej strefy lub kilku stref w zależności od nominału.

Bilet grupowy szkolny przeznaczony jest dla grup liczących do 10 osób oraz grup do 25 osób:

– bilet grupowy szkolny dla grup liczących do 10 dzieci lub uczniów i jednego dorosłego opiekuna,
– bilet grupowy szkolny dla grup liczących do 25 dzieci lub uczniów i jednego lub dwóch dorosłych opiekunów,
– z biletu skorzystają dzieci oraz uczniowie szkół wszystkich typów do lat 25,
– z biletu bezpłatnie skorzysta 1 lub 2 dorosłych opiekunów grupy, w zależności od jej wielkości,
– bilet grupowy szkolny obowiązuje 7 dni w tygodniu.
– bilety będą dostępne w kasach biletowych MPK Sp. z o.o. w Stargardzie.

Dodatkowo co ważne, bilet jest całodniowy i kasuje się go tylko raz.

Zarząd MPK Sp. z o.o. w Stargardzie