MPK Sp. z o. o. w Stargardzie świadczy bezpłatną usługę transportu osób, w tym również na wózkach inwalidzkich, do punktów szczepień i z powrotem na obszarze Gminy Miasto Stargard.

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza graniami Gminy Miasta Stargard, transport może być realizowany nie dalej niż do punktu szczepień odległego o 20 km.

Transport na szczepienie

Dla kogo transport?

Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Stargardu, którzy:

  1. są niepełnosprawni, posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  2. mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu od najbliższego miejscu zamieszkania do punktu szczepień.

Jak skorzystać z transportu?

Uprawnieni mieszkańcy Stargardu chcący skorzystać z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę – Miasto Stargard mogą zgłaszać zapotrzebowanie na transport za pośrednictwem całodobowej infolinii.

91 573 13 82

Kiedy zamawiać transport?

Zgłoszenie zapotrzebowania na transport nalży dokonać po zarejestrowaniu się na szczepienie.

Jakie informacje będą potrzebne do zamówienia transportu?
W czasie zgłoszenia należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby przewożonej na szczepienie
  • numer telefonu kontaktowego
  • adres zamieszkania – skąd jedzie na szczepienie
  • data i godzina szczepienia
  • miejsce punktu szczepienia

Realizacja transportu.

MPK Sp. o. o. świadczy usługę w systemie „od drzwi do drzwi” (od miejsca zamieszkania do punktu szczepień).
Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun osoby przewożonej do punktu szczepień.
Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich MPK zapewnia pomoc opiekuna, który pomaga w dotarciu od miejsca zamieszkania do pojazdu realizującego przewóz.

UWAGA

W przypadku zmiany daty lub godziny szczepienia należy niezwłocznie skontaktować się z MPK przez infolinię, podając nowy tem1in szczepienia.
W czasie realizowania transportu, osoby niepełnosprawne muszą okazać kierowcy pojazdu dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności uprawniający do skorzystania z przewozu.

Zarząd MPK Sp. z o. o. w Stargardzie