🚌🚌 🎉🎉🎊🎊 DNI STARGARDU 2023 R. 🎉🎉🎊🎊 🚌🚌

 
🔹 Zgodnie z zarządzeniem nr 173/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia terminu obchodów Dni Stargardu 2023 r. MPK Sp. z o.o. przypomina i zachęca mieszkańców Stargardu do skorzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard w dniach 17-18 oraz 24-25 czerwca 2023 r. w związku z corocznymi obchodami Dni Stargardu. Uchwałą nr XXXVII/401/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
👉 § 9 pkt. 28. -pasażerowie podróżujący w sobotę i niedzielę podczas corocznych obchodów Dni Stargardu w autobusach linii komunikacyjnych kursujących po obszarze miasta Stargard uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.