Zgodnie z treścią Uchwały nr XII/149/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 listopada 2019 r. która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. zmianie ulegną ceny niektórych biletów a innych już nie będzie.

  1. Zmiana ceny biletu 10 – cio przejazdowego: normalny 28 zł, – ulgowy 14 zł.                                                                                                                                                                                                                                        Karnety 10 – cio przejazdowe o nominałach  24 zł i 12 zł zachowają ważność do końca lutego 2020 r.
  2. Nie będzie biletów 15 dniowych okresowych.
  3. Nie będzie obecnych biletów na Kartę Dużej Rodziny.
  4. Nie będzie biletów na okaziciela.
  5. Nie będzie biletów okresowych dla bezrobotnych.
  6. Dla osób które będą posiadały Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny cena biletu okresowego 30 dniowego została obniżona do kwoty 40 zł oraz biletu miesięcznego do kwoty 44 zł a dla osób posiadających uprawnienia do biletów ulgowych cena biletu okresowego 30 dniowego została obniżona do kwoty 20 zł oraz biletu miesięcznego do kwoty 22 zł.

Aby otrzymać Stargardzką Kartę Mieszkańca należy wypełnić formularz zeznania podatkowego, w którym należy wpisać dwie istotne informacje: miejsce zamieszkania w Stargardzie oraz Urząd Skarbowy w Stargardzie jako właściwy do rozliczeń.

Pozostałe nominały nie ulegają zmianie.

Zarząd MPK Sp. z o.o.