🚏 W dniu dzisiejszym na kolejnych przystankach w mieście pojawiły się elektroniczne Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Urządzenia zamontowane na przystanku Staszica i Staszica-LO wyświetlają już faktyczne czasy przyjazdu autobusów według ich aktualnego położenia.

Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej mają za zadanie komunikować pasażera oczekującego na przystanku, o rzeczywistym przyjeździe autobusu wybranej przez siebie linii, z uwzględnieniem ewentualnego opóźnienia podczas dużego nasilenia ruchu w mieście.

Urządzenia przy ul. Staszica dołączyły do spójnej sieci informacji pasażerskiej w Stargardzie. Bieżące informacje o odjazdach autobusów wyświetlane są już na przystankach Szczecińska-Słoneczna, Czarnieckiego-Plac Wolności, Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym oraz parkingu Park&Ride.