K O M U N I K A T

z dnia 26 marca 2021 r.

W dniach od 1 do 6 Kwietnia 2021 r.

Nie będą realizowane kursy oznaczone
w  rozkładach  jazdy  literą „E”.

 

(E – kursuje tylko w dni nauki w szkołach).

W dniach 04 – 05 Kwietnia 2021 r.

autobusy kursują zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni świąteczne.

Nie będą realizowane kursy oznaczone „ * ”

Kasa Biletowa w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym przy ul. Towarowej 2

– w dniu 04 kwietnia 2021r. będzie nieczynna,

– w dniu 05 kwietnia 2021r.będzie czynna od godziny 1100 do 1700.

 

Zarząd MPK Sp. z o. o.