Od  kwietnia br. rozpocznie się modernizacja ulicy Pogodnej i Alei Żołnierza – Boczna w Stargardzie. Remont prowadzony będzie przy całkowitym zakazie ruchu wzdłuż Alei Żołnierza – Boczna. W związku z powyższym zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne w trasach linii  komunikacyjnych przebiegających przez os. Letnie.

LINIA NR 5 i 15

Trasa linii nr 5 na odcinku  od al. Żołnierza w kierunku ul. Spokojnej przebiegać będzie ulicami: Kościuszki, al. Gryfa, Pogodną, Przedwiośnie, Spokojną.

Trasa linii nr 15  na odcinku od Spokojnej do al. Żołnierza przebiegać będzie ulicami: Spokojną, Przedwiośnie, Pogodną, al. Gryfa, Kościuszki.

Dla linii 5 i 15 zostaną uruchomione tymczasowe przystanki na ul. Przedwiośnie naprzeciwko bocznego wejścia do Cmentarza Komunalnego. Dla linii 15 uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek na al. Gryfa, na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki.

LINIA NR 13 i 32

Trasa linii nr 13 i nr 32 – Nie kursują przez os Letnie. Od przystanku „al. Żołnierza – początkowy” do przystanku „Szczecińska – Słoneczna” trasa linii przebiegać będzie przez al. Żołnierza. Autobusy będą zatrzymywać się na przystanku „al. Żołnierza – Konarskiego”

LINIA NR 25 i 37

Trasa linii nr 25 – Nie kursuje przez os. Letnie. W obu kierunkach trasa linii przebiegać będzie przez al. Żołnierza oraz ul. Kościuszki.

Trasa linii nr 37 – Nie kursuje przez os. Letnie. W obu kierunkach trasa linii przebiegać będzie przez ul. Kościuszki, al. Gryfa.

Dla linii 25 i 37 obowiązywać będą tymczasowe przystanki zlokalizowane naprzeciwko bocznego wejścia do Cmentarza Komunalnego. Dla linii 37 obowiązywać będzie tymczasowy przystanek na al. Gryfa, na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki.

Do rozkładów jazdy linii nr 5,13,15,25,32,37 zostaną wprowadzone korekty. Rozkłady jazdy dostępne na stronie www.mpkstargard.pl oraz aplikacji kiedyprzyjedzie.pl

 

O terminie wprowadzenia powyższych zmian poinformujemy stosownym komunikatem.