Informujemy, że od dnia 26 czerwca 2021 r. (sobota) zniesione zostaną limity dotyczące ilości przewożonych pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dziennik Ustaw) pod poz. 1054. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jednocześnie należy pamiętać, iż w dalszym ciągu do dnia 31 sierpnia 2021 r.  przy przejazdach komunikacją miejską obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Zarząd MPK w Stargardzie