ROZKŁADY JAZDY:

Linia 1 soboty TAM
Linia 1 soboty POW

Linia 2 poniedziałek – piątek TAM cz.1
Linia 2 poniedziałek – piątek TAM cz.2
Linia 2 poniedziałek – piątek POW cz.1

Linia 2 poniedziałek – piątek POW cz.2
Linia 2 soboty TAM cz.1
Linia 2 soboty TAM cz.2
Linia 2 soboty POW cz.1
Linia 2 soboty POW cz.2
Linia 2 niedziele i święta TAM cz.1
Linia 2 niedziele i święta TAM cz.2
Linia 2 niedziele i święta POW cz.1
Linia 2 niedziele i święta POW cz.2

Linia 5 poniedziałek – piątek
Linia 5 sobota
Linia 5 niedziela

Linia 8 poniedziałek – piątek TAM
Linia 8 poniedziałek – piątek POW

Linia 9 poniedziałek – piątek  cz.1
Linia 9 poniedziałek – piątek cz.2
Linia 9 soboty

Linia 10 poniedziałek – piątek  TAM
Linia 10 poniedziałek – piątek  POW
Linia 10 soboty  TAM
Linia 10 soboty  POW
Linia 10 niedziele i święta

Linia 12 poniedziałek – piątek 
Linia 12 soboty
Linia 12 niedziele i święta

Linia 13 poniedziałek – piątek  TAM
Linia 13 poniedziałek – piątek  POW
Linia 13 soboty  TAM
Linia 13 soboty  POW
Linia 13 niedziele i święta  TAM
Linia 13 niedziele i święta POW

Linia 15 poniedziałek – piątek 
Linia 15 soboty
Linia 15 niedziele i święta

Linia 24 poniedziałek – piątek  TAM
Linia 24 poniedziałek – piątek POW

Linia 25 poniedziałek – piątek 

Linia 32 poniedziałek – piątek TAM
Linia 32 poniedziałek – piątek  POW
Linia 32 soboty TAM
Linia 32 soboty POW
Linia 32 niedziele i świętaTAM
Linia 32 niedziele i święta POW

Linia 33 poniedziałek – piątek TAM
Linia 33 poniedziałek – piątek  POW
Linia 33 soboty TAM
Linia 33 soboty POW
Linia 33 niedziele i święta TAM
Linia 33 niedziele i święta POW

Linia 36 poniedziałek – piątek TAM
Linia 36 poniedziałek – piątek  POW
Linia 36 soboty TAM
Linia 36 soboty POW
Linia 36 niedziele i święta TAM
Linia 36 niedziele i święta POW


SCHEMATY OBJAZDÓW: