Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w Stargardzie

ul. Składowa 1, 73-110 Stargard


KOMUNIKAT

z dnia 23 czerwca 2022 roku

 

Informujemy, że w związku z zakończeniem wymiany nawierzchni zatoki od dnia 24 czerwca  br. przywracamy funkcjonowanie przystanku „STASZICA”.

Zarząd MPK Sp. z o. o.