Uprzejmie informujemy, że po usunięciu awarii wodociągowej został przywrócony ruch drogowy na ul. Hetm. S. Czarnieckiego. Autobusy linii komunikacyjnych nr 8, 9, 13, 21, 31, 32, 33, 36 powróciły na swoje stałe trasy.