Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie przy ul. Towarowej, to miejsce integracji środków transportu realizujących różny charakter przewozów osób.

Potencjał Centrum Przesiadkowego zapewnia wysokie standardy obsługi  pasażerów. W trosce o Państwa bezpieczeństwo obiekt jest monitorowany i dozorowany, natomiast autobus przed wyjazdem  może być poddany kontroli sprawności technicznej przez Policję.

Zachęcamy organizatorów wyjazdów autokarowych ze Stargardu do korzystania z potencjału Centrum Przesiadkowego. W tym celu prosimy tylko o informację pod numerem telefonu (91) 573 13 82 o planowanym terminie odjazdu autokaru , aby Dyspozytor  MPK  mógł wskazać numer peronu na ZCP .

Organizatorów wycieczek zapraszamy do współpracy.

Zarząd MPK Sp. z o. o. w Stargardzie.