Dziś, na dwóch przystankach komunikacyjnych w mieście, pojawiły się nowoczesne tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, mają za zadanie komunikować pasażera oczekującego na przystanku, o rzeczywistym przyjeździe autobusu wybranej przez siebie linii, z uwzględnieniem ewentualnego opóźnienia podczas dużego nasilenia ruchu w mieście.

Tablice przedstawiać będą faktyczne czasy przyjazdu według aktualnego położenia pojazdów, a nie według rozkładu jazdy.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wpływa na bardziej harmonijne działanie transportu publicznego i zapewnia pasażerowi (osobie pracującej, turyście, dziecku, emerytowi lub osobie niepełnosprawnej) wiarygodną informację o przyjazdach autobusów podczas swoich codziennych podróży.

Montaż Tablic Dynamicznej Informacji pasażerskiej rozpoczął się na dwóch ważnych przystankach w mieście, przy ulicy Czarnieckiego – Plac Wolności i Szczecińska- Słoneczna (przy NETTO).