Mając na uwadze, że na rynku paliw płynnych występują obecnie utrudnienia w zakresie możliwości hurtowego dostarczania paliwa na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., w celu zapewnienia realizacji przez Przedsiębiorstwo zadania świadczenia na rzecz mieszkańców Stargardu usług transportu publicznego rozpoczęto proces zapewnienia paliwa środkom transportu w oparciu o funkcjonujące stacje paliw.