creategreetingcards.eu-zycza-zarzad-rada-nadzorcza-oraz-pracownicy-miejskiego-przedsiebiorstwa-komunika_3