Na przystanku 😃  Niepodległości – Leśmiana,  została wymieniona wiata przystankowa, zadaszona i oszklona .

Ochroni ona pasażerów oczekujących na przewóz liniami komunikacyjnymi nr 2, 9 przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.