Informujemy, że od dnia 01 września 2022r. zawiesza się funkcjonowanie następujących kursów linii komunikacyjnej nr 34:

  • od poniedziałku do piątku

– z przystanku „ZCP – peron 4” do Kobylanki       o godzinie 515

– z Kobylanki do przystanku „ZCP – peron 4”       o godzinie 535

 

  • od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki w szkołach (kurs oznaczony EX)

 

– z przystanku „ZCP- peron 4” do Kobylanki         o godzinie 1625

– z Kobylanki do przystanku „ZCP – peron 4”       o godzinie 1707

 

  • w soboty

– z przystanku „ZCP – peron 4” do Kobylanki       o godzinie 1654

– z Kobylanki do przystanku „ZCP – peron 4”       o godzinie 1715

Informacja:

  • dyspozytor MPK Sp. z o. o.             91 -573-13- 82
  • kasy biletowe: 91  577-24-49          91  573-24-46 91                           576-21-22

         —————————————————————————————————-

Zarząd MPK Sp. z o. o. w Stargardzie