Uruchomienie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy ul. Towarowej w Stargardzie coraz bliżej. Wraz z jego otwarciem, zmieni się funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Przedstawiamy projekt tras linii komunikacyjnych obowiązujących od dnia uruchomienia ZCP i liczymy na Państwa opinie.

W styczniu komunikacja miejska w Stargardzie przejdzie rewolucję. Zmieni się ilość linii, ich numeracja, trasy oraz rozkład jazdy. Autobusy nie będą zatrzymywały się już na pętli przy Placu Wolności, której funkcję  przejmą nowe przystanki wokół ronda oraz centrum przesiadkowe. Proponowane zmiany mają unowocześnić i uatrakcyjnić ofertę pasażerom oraz wpłynąć na zwiększenie efektywności realizowanych przewozów.

Prezentowany projekt optymalizacji został wykonany zgodnie z wytycznymi obowiązującego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Stargardu oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. W dokumencie tym założono m.in. poprawę oferty przewozowej opartej na wdrożeniu kategoryzacji linii komunikacyjnych (linie główne, podstawowe, uzupełniające, dodatkowe), która umożliwi zastosowanie skutecznej synchronizacji godzin odjazdów dzięki modułowym częstotliwościom kursowania autobusów.

Wprowadzenie optymalizacji linii jest odpowiedzią na najczęściej wskazywany przez mieszkańców postulat zmian w funkcjonowaniu stargardzkiej komunikacji miejskiej – zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów.

Przedstawiamy Państwu projekt tras linii komunikacyjnych obowiązujących od dnia uruchomienia ZCP i prosimy o opinie.
Można ją wyrazić za pomocą poniższego formularza lub na naszym Facebooku.

LINIA NR 12

LINIA NR 13

LINIA NR 15

LINIA NR 24

LINIA NR 25

PROPONOWANE ZMIANY TRAS I ROZKŁADÓW JAZDY LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

NOWA LINIA NR 2
ZASTĘPUJE LIKWIDOWANE LINIE 19, 20,100, N

 • Linia nr 2 funkcjonować będzie codziennie.

 • Nowa trasa linii wydłużona do Os. Lotnisko przez Os. Kluczewo.

 • Częstotliwość kursowania co 30 minut.

 • Wybrane kursy funkcjonować będą przez Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii.

NOWE LINIA 5 i 15

LINIE OKÓLNE PRZEKSZTAŁCONE Z LINII NR 18

 • Linie nr 5 i 15 funkcjonować będzie codziennie.

 • Zapewnią bezpośrednie, szybkie połączenie os. Letniego, os. Hallera, os. Zachód z osiedlem Chopina.

 • Częstotliwość kursowania co 30 minut.

 • Wybrane kursy funkcjonować będą przez Stargardzki Park Przemysłowy.

WYCOFANIE LINII 28

 • Linia 28 zostanie zastąpiona przez linie 2,8, 25

 • Z os. Lotnisko do os. Zachód przez PPNT i Giżynek będzie kursowała nowa okresowa linia 25

 • Z os. Lotnisko do os. Zachód przez Kluczewo, Broniewskiego, Czarnieckiego będzie kursowała linia 8.

 • Z os. Lotnisko do os. Zachód od strony ul. Szczecińskiej/Moniuszki będzie kursowała linia 2.

KRÓTSZE CZASY OCZEKIWANIA NA

AUTOBUSY

Istotną korzyścią wynikającą z nowego rozkładu jazdy będzie krótszy czas oczekiwania na przystankach:

 • przykładowe godziny odjazdów z Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w kierunku os. Pyrzyckiego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00

 • przykładowe godziny odjazdów z Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w kierunku os. Pyrzyckiego w dni robocze w godzinach od 13:30 do 16:30

Przedstawiamy Państwu projekt tras linii komunikacyjnych obowiązujących od dnia uruchomienia ZCP i prosimy o opinie.
Można ją wyrazić za pomocą poniższego formularza lub na naszym Facebooku.

Zależy nam bardzo na satysfakcji pasażerów,
dlatego prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii.